FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR REVÜLASYON ORBİTÖR TEKNOLOJiSi NEDiR?

Önce ‘Orbitolojik’ kelimesinin nereden geldiğine BAKALIM..

Orbitasyon: Doğduğun yerde var olma anlamındadır.Bunu örnekle daha iyi açıklayacağız.Som balıklarını ya da Caretta Caretta kaplumbağalarını hepiniz bilirsiniz.Yumurtadan çıkarlar ve bir yıl sonra yumurtadan çıktıkları noktaya tekrar yumurtlamaya gelirler.Yani bu yıl yumurtadan çıkan bir som balığı ya da kaplumbağa yumurtlama döneminin uzun süresi olmasına rağmen aynı noktaya gelir.Bu üreme sistemine orbitasyon ismini veriyoruz. İşte münavebeli tarım topraklarımızdaki orbitasyonu bozmuştur

F​N-7 REVÜLASYON ORBİTÖR , tek bir mikroorganizma türü olmayıp, çeşitli mikroorganizma gruplarının karışımından oluşmaktadır. İnsanlara, hayvanlara ve doğaya retanüsyon etkisi yapar. Bu mikroorganizmaların çoğu gıda ve sağlık alanlarında geçmişten bu yana kullanılmaktadır. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR kullanımının sağlık açısından güvenli olduğu, belirli araştırmalar çerçevesinde kanıtlamaktadır.​İçildiğinde dahi herhangi bir zararlı etkisi görülmemiştir.​FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR Teknolojisi tarım, hayvancılık, balıkçılık(akvaryum denemeleri) , çevre alanlarında uygulanmaktadır.

FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR, hem aerobik (oksijen içeren) hem de anaerobik (oksijen içermeyen) ortamlarda yaşayabilen mikroorganizma gruplarından oluşmaktadır. Yeryüzündeki mikroorganizmalar temelde üçe ayrılır: Bozguncu (Dejenere) mikroorganizmalar, Yapıcı (Rejenerant) mikroorganizmalar ve Fırsatçı (Nötr veya Oportünist) mikroorganizmalardır. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR içerisinde ki Mikroorganizmaları, genel olarak yapıcı mikroorganizmalar sınıfına girmektedir. Organik maddelerin bozunmasını (kokuşmasını ya da oksidasyonunu) engelleyip, parçalayıp yarayışlı forma girmelerine neden olurlar. Böylece doğayı sağlıklı kılarlar ve birçok biyolojik aktif maddenin ve antioksidan maddelerin oluşmasını sağlarlar. Antioksidan maddeler, sadece oksidasyonun zararlarını engellemekle kalmaz, oksidasyonu, bir başka deyişle çürümeyi (ya da kokuşmayı) durdurup temel yapısına dönüşümünü sağlayabilmektedir. Bozguncu mikroorganizmalarda ise, yapıcı mikroorganizmalardakinin tam tersi bir durum söz konusudur. Bu mikroorganizmalar doğrudan ya da dolaylı olarak oksidasyonu başlatan maddeler üretirler. Bu da serbest radikalleri yaşatması demektir. Nötr olan fırsatçı mikroorganizmalar, ne yapıcıdır ne de bozguncudur. İki grubun arasında kalmakta oportünist bir tutum sergilemektedir. Yararlı mikroorganizmalar güçlü ise yararlıların tarafında, zararlı mikroorganizmalar güçlü ise onların yanında yer almakta ve güçlü olan gibi davranmaktadır. Belirli bir açıdan bakıldığında, giderek elverişsiz hale gelen tarım alanları ve doğa koşulları, oksidasyonun acımasız bir sonucu olarak görülebilir. Buradan da anlaşılacağı gibi FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR-Teknolojisi sadece tarımda faaliyet göstermemekte, birçok alanda uygulanmaktadır. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR ile genel anlamda her alandaki oksidasyon oluşumu antioksidasyona dönüştürülerek mikroorganizmalar sayesinde engellenmektedir.

FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR NEDEN MEVCUT TEKNOLOJiLERDEN FARKLI VE üSTüNDüR?

FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR Teknolojisinin başlangıcı, 2000 yılına dayanmaktadır ve amacı hasattaki verimliliği artırmak ve bozunmanın ya da çürümenin önüne geçip daha yaşanabilir bir doğa ve sağlıklı bir yaşamdır

Tarımın ve Doğanın beraber düşünüldüğü ülkelerde aynı zamanda atıksal sorunlara da çözüm getirilmiş olmaktadır.

FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR-Teknolojisinde slogan; güvenli, rahat ve uygun bir ortam, düşük fiyat, yüksek kalite yüksek verim kansersiz bir yaşamdır.

FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR-Teknolojisinin hedefi canlı, sağlıklı ve huzur dolu bir toplum oluşturmaktır. Nüfusun sürekli arttığı ve tarım alanlarının sürekli azaldığı, kaynakların yetersiz kaldığı, doğal problemlerin büyüdüğü bir dünyada geleceğe çokta umut dolu ve sağlıklı bakamıyoruz . Genelde toplumların birlikte hareket etmelerinin, bazı sorunlara çözüm getireceği görüşü kesindir, ama insanlığın topyekün biçimde kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir genel rahatlama düzeyine ulaşabilmesi için toplumsal sorunların kökenine inmemiz gerekmektedir. Yeryüzünü, Entropiyi (Dünyadaki düzensizliğin bir ölçüsü) azaltan teknolojilerle donatıp farklı bir toplum yapılandırmalıyız. Buradan da anlaşılabileceği gibi, bu yeni teknolojilere ve yeni kavramlara dayalı bir toplumun oluşturulması demektir. İnsanlık toplumsal yaşamı kurmadan ve nüfusu artmadan önce, dünya Entropiyi dengede tutan işlevlerine sahipti; doğayla (kendisiyle) uyum içinde yaşıyordu ve kainattan sınırsız gücünü alabiliyordu. Dünyanın tüm nimetlerini petrol, kömür ve diğer doğal kaynakların yanı sıra çeşit çeşit bitki ve hayvan türleri vb. bolca oluşturduğunu ve insanların hizmetine sunduğunu söylesek abartmış olmayız. Dünyamız kendi ekseni ve Güneş etrafındaki dönüşüne devam etmektedir ve sonuçta dünyamızda belirli bir denge söz konusudur. Yerküremizi bir sistem olarak düşünürsek, sistemde onu oluşturan bileşenler (elementler) ve sistemin belirli bir enerjisi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, dünyamızda her şey her an değişmektedir. Bir başka deyişle, dünyada bir evrim yaşanmaktadır. Şu andaki dünya bir saniye önceki dünya ile aynı olmadığı gibi, bir saniye sonrasıyla da aynı olmayacaktır. Örneğin, sobanızda yanan kömür, son bir saniye içinde yeryüzüne biraz daha enerji vermiş olacaktır. Bu yanma olayı sonucu enerjinin yanı sıra kül, karbondioksit açığa çıkacak ve bu yeni açığa çıkan maddeler ve yerküre sistemine ilave edilen enerji nedeniyle yeryüzündeki düzensizlik biraz daha artmış olacaktır. İşte biz bu düzensizliği ölçen kavrama Entropi diyoruz. Öyleyse, günümüz teknolojilerine göre çalışan fabrikaların, makinaların bacalarından çıkan dumanlar ve ısı hep yeryüzünün entropisini arttırmakta, her geçen gün biraz daha fazla kirlenmeye neden olmaktadır. Çünkü günümüz teknolojilerinin hemen hemen tamamı oksidasyona dayalıdır ve her oksidasyon, entropi artışını da beraberinde getirmektedir. Bu durum böyle devam ederse, oluşturduğumuz kirlilikten dolayı Entropi büyük bir hızla yoğunlaşacak; herkes neslimizi imha yolunda olduğumuzu itiraf edecektir. Yoğun entropi ortamında karşılaştığımız kirlilik ve oksidasyon devam ederse, zararlı mikroorganizmaların ve virüslerin yayılıp güçleneceğine kesin gözüyle bakılmaktadır. Bu, sadece çevre kirliliğinin artmasıyla kalmayacak; salgınlar baş gösterecektir. Bunlar da zararlı mikroorganizmaların, sinek ve çoğalmasına sebep olarak gelişmiş yaratıkların varlığını tehlikeye sokacak, tedavisi bulunmayan hastalıklara yol açacaktır (Zaten bu tehlike bugün de mevcuttur). Geçmişten bu yana gelen oluşumlardan dolayı yeryüzünde Entropi yoğunlaşmaktadır. Bu sorunları kontrol altına alabilmek için hızlı bir şekilde Entropi yavaşlatıcı ve dönüşüm yaratıcı teknolojilere yönelmeliyiz. TARIMDA FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR TEKNOLOJiSi;
ORBiTOLOJiK TARIM ÇiFTÇiLiGi

ORBİTOLOJİK TARIM ÇİFTÇİLİĞİ kimyasal ve toksik maddelerden arındırılmış ve güvenli gıdalar yetiştirmek amacıyla ülkemizde(Türkiye’de) geliştirilmektedir. Yıllar boyunca, organik tarım aldatmacası nın yöntemlerini uygulayan çiftçiler, aslında organik çiftçilik yaşamaktaydılar. Orbitolojik tarım, ilk kullanıma başlanmasından itibaren kimyasal gübre ve pestisit azaltarak kullanmayı hedeflemişlerdir. Ancak, nüfusun yoğunluğuna yetecek miktarda üretim yapmaları mümkün olmamaktadır. 2000’li yıllarda, BEKİR SITKI ARI, orbitolojik tarım kavramını yani FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR’yi ülkemiz ve dünya tarım literatürüne soktu.

TARIMDA ORBiTOLOJiK TARIMIN iLKELERi NELER OLMALIDIR?Gi

ORBİTOLOJİK TARIM ÇİFTÇİLİĞİ kimyasal ve toksik maddelerden arındırılmış ve güvenli gıdalar yetiştirmek amacıyla ülkemizde(Türkiye’de) geliştirilmektedir. Yıllar boyunca, organik tarım aldatmacası nın yöntemlerini uygulayan çiftçiler, aslında organik çiftçilik yaşamaktaydılar. Orbitolojik tarım, ilk kullanıma başlanmasından itibaren kimyasal gübre ve pestisit azaltarak kullanmayı hedeflemişlerdir. Ancak, nüfusun yoğunluğuna yetecek miktarda üretim yapmaları mümkün olmamaktadır. 2000’li yıllarda, BEKİR SITKI ARI, orbitolojik tarım kavramını yani FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR’yi ülkemiz ve dünya tarım literatürüne soktu.

demo

TARIMDA ORBiTOLOJiK TARIMIN iLKELERi NELER OLMALIDIR?

Orbitolojik tarım Çiftçiliğin ana konusu,

Sağlıklı TARIMIN uygulanmasıdır. Orbitolojik TARIM Çiftçiliğin savunduğu
Orbitolojik tarımın altı ilkesi şunlardan oluşmaktadır::

1. İnsanların sağlıklı olmaları için güvenli ve besin değeri yüksek olan sağlıklı ve kanserojen içermeyen gıdalar üretmek ve tüketmek

2. Hem üreticiye (çiftçiler) hem de tüketiciye ekonomik ve manevi olarak katkı sağlarken sağlıklı bir yaşam tarzı sunmak

3. Sürdürülebilir ve herkes tarafından kolayca uygulanabilir olmak

4. Çevreyi korumak ve doğa ile iç içe olmak

5. Artan dünya nüfusunu beslemek için yüksek kalitede ve yeterli miktarda gıda üretmekek

6-Hastanelerin onkoloji servislerini boşaltmak

demo

FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR iÇiNDEKi MİKROORGANiZMALARIN TOPRAKTAKi ETKiLERi NELERDiR?

​Topraktan uzaklaştırılan her 5 gr yaprak,22 gr gübre uygulaması yapmayı gerektirir

FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR içinde ki orbitör maddeler, güneş ışınlarını ve toprağın ısısını enerji kaynağı olarak kullanarak; kök salgılarından, organik maddeden ve/veya zararlı gazlardan (örneğin, hidrojen sülfür) yararlı maddeler sentezlerler. Yararlı maddelerse amino asitler, nükleik asitler, biyoaktif maddeler ve şekerden oluşmaktadır ki bunların hepsi bitkilerin büyümesini ve gelişmesini teşvik etmektedir. Bu yararlı maddeler hem doğrudan bitkiler tarafından alınırlar hem de bakterilerin daha da artması için büyüme ortamı (substrate) olarak davranırlar.

​Bu yüzden, topraktaki fototropik bakterilerin artışı diğer etkin mikroorganizmaları daha da artıracaktır. Örneğin, fototrofik bakterilerin salgıladığı büyüme ortamı olarak davranan azotlu bileşiklerin (amino asitler.. Vb) varlığından ötürü kök çevresinde (rhizosphere) VA (vesicular- arbuscular) mikoriza artmaktadır. VA mikoriza, topraktaki fosfatların çözünürlüğünü artırarak, normalde bitkilerin alımı için çözeltide olmayan fosfatları çözeltiye geçirir.

​FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR içerisinde ki bakteriler çok kuvvetli bir sterilize edicidir. Zararlı bakterileri bastırır ve organik maddenin bozulmasını hızlandırır. Dahası, laktik asit bakterisi, lignin ve selüloz gibi organik maddelerin bozulmasını da artırır ve bu maddeleri, bozunmamış organik maddeden kaynaklanan zararlı etkilere neden olmaksızın, fermantasyona uğratılır.

FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR içerisindeki bakteriler, sürekli ekilen tarımsal bitkilerde hastalıklara neden olan Fusarium çoğalmasını/yayılmasını engelleme yeteneğine sahiptir. Fusarium yoğunluğunun artması genel olarak bitkileri zayıflatmaktadır. Bu durum hastalıkları teşvik etmekte ve zararlı nematodların aniden çoğalmasına neden olmaktadır. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR içerisindeki bakteriler, Fusariumun yayılmasını ve işlevini bastırırken, nematod oluşumları da yavaş yavaş ortadan yok olmaktadır.

​Aktinomisetler Bakterilerle mantarlar arasında bir yapıya sahip aktinomisetler, fotosentez bakterileri ve organik madde tarafından salgılanan amino asitlerden antimikrobiyal maddeler üretirler. Bu antimikrobiyal maddeler ise, zararlı mantar ve bakterileri bastırırlar. Aktinomisetler fotosentez bakterileri ile bir arada yaşayabilirler. Böylece, her iki türde toprağın antimikrobiyal etkinliğini artırarak toprak ortamının kalitesini yükseltirler.

Küfler Aspergillus ve Penicillium gibi küfler organik maddeyi hızla bozunmaya uğratarak; alkol, esterler ve antimikrobiyal maddeler üretirler. Bunlar ise, kötü kokuları bastırır ve zararlı böceklerle kurtçukları önlerler. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR içinde bulunan her bir türün kendine özgü önemli bir işlevi bulunmaktadır. Ancak, fotosentez bakterileri, FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR etkinliğinin en önemli bileşenidir. Fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmaların etkinliklerini destekler. Diğer yandan, fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmalarca üretilen maddeleri de kullanırlar. Bu olay, “birlikte varoluş (coexistence) ve birlikte gelişme (co-prosperity)” olarak adlandırılmaktadır. Toprakta verdiğimiz .​

Belirli tür mikroorganizmaların (özellikle zararlı olanların) artışı önlenir. Böylelikle topraktan kaynaklanan hastalıklar bastırılmış olur. Bitki kökleri; karbonhidratlar, amino ve organik asitler ve aktif enzimler salgılar. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR içindeki mikroorganizmalar büyümek için bu salgıları kullanırlar. Bu süreç sırasında, FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR, amino ve nükleik asitler, bitkiler için çeşitli vitaminler ve hormonlar da salgılarlar. Dahası, bu tür topraklarda, FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR içerisinde ki mikroorganizmalar kök bölgesinde (rhizosphere), bitki ile birlikte bulunurlar (symbiosis). Sonuç olarak,FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR içerisindeki mikroorganizmaların baskın olduğu bu tür topraklarda bitkiler olağanüstü iyi büyürler.

demo

demo

TARIMDA FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR KULLANIMI

Ülkemizdeki tarım işletmeciliğinde, çok uzun yıllardır aşırı kimyasal gübreler ve zehir kullanımı sonucu maalesef topraklarımız ölmüş, canlılığını yitirmiş, doğal yapısını kaybetmiş, dolayısıyla artık verim alınamaz hale gelmiştir. Aslında, geçmiş yıllarda, doğal yapısı itibarıyla topraklarımızda var olan yoğun miktardaki yararlı mikroorganizmalar, son yıllarda iyice artan, aşırı kimyasal madde kullanımı ve zehirlerle yok edilmiş ve topraklarımız tamamen patojenlerin (kötü ya da zararlı mikroorganizmaların) istilasına uğramıştır.

Yani kısaca, topraklarımız işlevini yitirmiş; üstelik nematod, fusarium vb.’ne dayalı köklerde çürüklük, verim ve kalite düşüklüğü, kalıntı pestisit içeren ve doğal olmayan sağlıksız ürünler, bitkilerde çökme, hastalıklar, ölüm v.s. gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Yine tamamen patojen (zararlı) mikroorganizmaların topraktaki hastalık yapıcı etkisi sonucu, zeytin ağaçlarında vertisilyum solgunluğu denilen hastalık, ​narenciyede uçkurutan hastalığı,​diğer meyve ağaçlarımızdaki patojen kaynaklı hastalıklar, verim düşüklükleri, üzümlerimizdeki hastalıklar v.b gibi sorunlar maalesef hızla artmıştır.

Üstelik hastalıklı topraklarımıza bir başka ürün ekilse de veya fidan dikilse de, ana hastalık kaynağı bizzat topraktaki zararlı bakteriler olduğundan sorun devam etmektedir. Sonuç olarak da, topraklarımızın üzerinde sağlıklı olarak tarım yapılamaz, yapılsa da sağlıklı olarak verim alınamaz hale gelmiştir. Ayrıca kimyasal gübrelerin toprakta oluşturduğu kalıntılar ile zehir kullanımının doğal bir sonucu olarak, toprak yaşamsal işlevini kaybettiği gibi; tekstür yapısı da bozulmuş ve topraklarımız biyolojik, kimyasal ve fiziksel olarak zarar görmüştür. Üstelik kimyasal ve zehir kullanımı doğal dengeyi öylesine bozmuş ve hatta yok etmiştir ki, topraktaki yararlı mikroorganizmalar neredeyse tamamen yok olduğu gibi, keklik, yılan, solucan hatta arı gibi doğal denge için çok önemli olan canlı türleri de tarım alanlarından kaybolmuş , örneğin, hızla artan fare istilası gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Arı, yeryüzündeki mevcut bitki varlığının %82’sini dölleyen bir canlıdır. Yani yeryüzünden arı nesli kaybolsa mevcut bitki varlığının %82’sını kaybetme tehlikesi baş gösterecektir. İşte günümüzde, ülkemizdeki döllenememeden ötürü meyve alınmamış olmasının ana nedenlerinden biri de bu sorundur.

Maalesef, kendi ellerimizle kendi toprağımızı ve doğamızı ve kendimizi öldürmekteyiz.​Üstelik bunun için, üstüne bir de para ödemekteyiz. Şu anda ülkemizde tarım yapılan tüm topraklardaki sıkıntıların ana nedeni budur. Bitkiler atmosferdeki ve toprakta parçalanmakta olan organik maddenin sağladığı azottan yararlanamamaktadır. Oysa havadaki azot miktarı %76’dır.

Normal olarak gerek bitkiye ve gerekse toprağa organik ya da kimyasal azot takviyesi yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Fakat topraklar artık nefes alamadığından, yeterli derecede yararlı mikroorganizma bulunmadığından (aksine patojenlerin istilası söz konusu olduğundan); bitkilerde, her türlü hastalıklar oluşmaktadır.

Normal olarak gerek bitkiye ve gerekse toprağa organik ya da kimyasal azot takviyesi yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Fakat topraklar artık nefes alamadığından, yeterli derecede yararlı mikroorganizma bulunmadığından (aksine patojenlerin istilası söz konusu olduğundan); bitkilerde, her türlü hastalıklar oluşmaktadır. Ülkemizde çiftçilerimiz bu tür sıkıntılardan kurtulabilmek için çareler aramakta ve fakat maalesef kesinlikle bulunmaktadırlar. Çare diye sunulan pek çok ürün ise sadece ticari amaçlarla piyasa sürülmüş olup kafa karıştırmakta, g​eçici, ufak tefek etkilerinin​bir süre sonra kalmadığı da anlaşılmaktadır. Toprak analizleri yaptırarak, topraklarımızda var olan makro ve mikro elementlerin oranları ile ilgili bilgi alabilmek ve güya buna göre kimyasal gübrelerle takviye yapılması önerilmektedir. Oysa bu da tek başına tamamen eksik veya yanlış bir çözümleme yöntemidir.

demo

demo

Özellikle hastalıklı topraklarımızdaki gerçek sorunu ve sebebini açığa çıkarmadığından, yanlış uygulamalara sebebiyet verilmektedir. Üstelik de zaten sorunun kaynağı aşırı kimyasal gübre ve zehir kullanımı olduğundan, hastayı tedavi ediyoruz diyerek hastalığın bizzat sebebi olan kimyasal ve zehirleri, tedavi etmek için önermek akıl işi değildir. Belki ticaret adına yapılabilir. Ancak böyle bir uygulamadan ötürü, milli ekonominin, ülke topraklarının, milli servetin ve insanlarımızın zarara uğradığı düşünülürse, bu durum hiç de ahlaki değildir. Sadece fiziksel ve kimyasal analizlerle problemin kaynağı bulunmamaktadır. Kaldı ki toprakta doğal denge gereği; makro ve mikro bitki besin maddelerini uygun oranda ve bitkilerin alabileceği formda bitkiye sunma görevlerini yapacak olan yararlı bakterilerin yok edilmiş olması sonucu, toprağa verdiğimiz her türlü kimyasal gübrenin pek çoğu toprakta kalarak kimyasal birikinti teşkil etmekte, sonuçta taşlaşan, çoraklaşan, hasta topraklarla karşılaşmaktayız. Sorunun esas kaynağı, topraktaki iyi veya kötü mikroorganizmaların durumlarıdır, yani sorun biyolojiktir! Asıl sorun topraktaki yararlı ve kötü mikroorganizmaların dengesidir. Sorun biyolojiktir. Bu denge yararlı mikroorganizmalar aleyhine bozulmuştur. Bir başka deyişle, sorun, toprağın bozulmuş olan doğal yapısının sonucu hastalık yapıcı kötü mikroorganizmaların istilası ile karşı karşıya bulunulması gerçeğidir. Buna neden olan da topraklarımızdaki bu kimyasal birikimlerdir. Toprakların hasta olmasının tek nedeninin kötü mikroorganizmaların istilası ile hastalık üretmeleri olduğunun, bunu engelleyecek olan yararlı mikroorganizmaların maalesef yok edildiğinin bilinmesi gereklidir. Daha anlaşılır bir ifadeyle, ortamdan iyiler yok edilmiş, ortamı tamamen kötüler istila etmiştir.

Topraklarımızla ilgili analizi yapılması gereken öncelikli ve asıl konu işte budur. Ülkemizde bu tip ileri analizler yeteri kadar yoğun yapılamamaktadır. Bu nedenle de sorunun esas nedeni tespit edilememiş olmakta, dolayısıyla çiftçimize ya toprakları ektirilmemekte ya da çözüm diye bir başka kimyasal ya da zehir satılmaktadır.

Bunlar çözüm değildir. Bilakis hastayı daha da ölüme sürüklemekte ve çiftçimize gereksiz yere para harcatırılmaktadır. Böylece, bir yandan verim düşüklüğü ya da bitkilerinde, ağaçlarında hastalık sıkıntısı ile boğuşan çiftçilerimiz, diğer yandan da yanlış çözümlere yönlendirilerek daha büyük açmazlara ve çaresizliğe sevk edilmektedir.

demo

demo

“​Çözüm toprakların yeniden sağlığına kavuşturulup canlandırılmasıdır.Yani FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR ‘dir.”

E​ktirilmeyen topraklarımızın bile kısa sürede FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR ile kurtarılarak tarıma ve milli ekonomiye kazandırılması çok kolay olup fazla bir maliyet de gerektirmez. İşte FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR teknolojisi tarımda çaresiz kaldığı hatta imkansız sanıldığı sorunların halledilmesini sağlayan dünyadaki tek ve muadili olmayan üründür. Bu özelliğiyle de liderdir.

Yukarıda açıklanan sebepler sonucu düşülen kötü durumdan topraklarımızı ve bitkilerimizi, kesinlikle herhangi bir kimyasal ürünle kurtlar bilmemiz mümkün değildir.

Yeniden topraklarımızı kazanmanın, sağlıklı ve tarım yapılabilir, verim alınabilir hale getirmenin tek yolu; topraklarımızı yararlı bakterilerle yeniden canlandırmaktır. Bunu başardığımız zaman, aynı zamanda toprakta hastalık yapan zararlı bakterileri yok etmiş ve mevcut kimyasal gübre kalıntılarını da parçalayıp toprağın doğal formuna kavuşturulmasını da sağlamış olacağız. Dolayısıyla, tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek için, toprağımızın yeniden yararlı mikroorganizmalar ile canlandırılması ve toprağın canlı ve aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Yani toprağın gerçek anlamda düzeltilmesi gerekmektedir. Buna, bir nevi, hasta ve hatta, işlevlerini yitirmiş haldeki toprağın yeniden canlandırılması işlemi de denilebilir. İşte bu işlemi yapabilecek dünyadaki tek ürün FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR’dir. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR, bu hususta tartışmasız kesin çözümdür.

Dünyada bir başka eşdeğeri ürün yoktur. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR, bugüne kadar dünya mikrobiyoloji biliminde geliştirilmiş en üst düzeyde bir buluştur. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR teknolojisi, mikroorganizmaların kullanıldığı teknoloji REVÜLASYON ORBİTÖR​ anlamına gelmektedir. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR çoğu gıda ve sağlık alanında kullanılmakta olan yararlı bakterilerin birleştirilmiş harika bir üründür.

FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR ile tarıma başlayan çiftçi FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR’nin etkisini birkaç hafta içinde görmeye başlayacaktır. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR’nin gücünü ve farkını hemen anlayacaktır. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR, hastalıklı ya da işlevini kaybetmiş topraklara verildiğinde ; topraktaki mevcut kötü patojenleri baskı altına alarak zararsız hale getirir. Dolayısıyla toprağı düzenleyerek toprağın yeniden doğal formuna ve sağlığına kavuşmasını sağlar. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR, patojenleri yok ederek bunların sebep olduğu hastalıkların ortadan kalkmasını da sağlamış olur. Ayrıca kimyasal gübre kalıntılarını parçalayarak, bitkinin alabileceği forma dönüştürüp bir nevi maestro görevi yapar. Toprakta var olan bütün kimyasalları parçalar ve bitkiye sunar, toprağı temizler. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR, sadece toprağı doğal yapısına kavuşturmakla kalmaz, çiçeklenmeyi, filizlenmeyi artırır, fotosentez kapasitesini, erken meyve vermeyi de teşvik eder.

FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR tüm meyve ağaçlarında da; zeytin ve narenciyede olduğu gibi son derece değerli hizmetler yapmaktadır. Çiçeklenmeyi, filizlenmeyi arttırır, güçlü sürgün, kaliteli ve bol ürün verir. Ağaçlar son derece sağlıklı ve dayanıklı olur.

FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR kullanılarak elde edilen meyveler tamamen orbitolojik olup, depolama ve uzun süreli dayanıklılık yönünden çok kazançlıdır. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR sertleşmiş toprakların tamamen çözülerek yumuşamasını, toprağın havalanmasını, nefes almasını sağlayarak oksijen, azot, karbondioksit-kötü gazlar sirkülasyonunu sağlar. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR içindeki mevcut bakteriler ile de bitkinin fotosentez gücünü en üst düzeye çıkarır.

FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR arazi ortamındaki tüm organik kalıntıları (sap, saman, yaprak, bitki artıkları, hayvan dışkısı v.b gibi) tamamen parçalar, doğal gübre haline getirip, organik maddeyi humus haline dönüştürerek organik kompost oluşumunu ve bunu bitkinin alabilmesini sağlar.

FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR bünyesindeki bakterilerin tümü birer laborant gibi görev ifa ederler. Allah, tüm alemi bir denge üzerine yarattığı gibi her yarattığını da bir görev için yaratmıştır. Doğa bir laboratuvar ise, yararlı mikroorganizmalar da doğal dengeyi sağlayan laborant görevi görmektedirler.

Kısaca insanlar olarak ellerimizle bozduğumuzu Allah yine yarattığı canlılar aracılığıyla düzelttirmektedir. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR toprağı sağlıklı hale getirdiği gibi üzerinde yetiştirdiğimiz bitkilerin de son derece sağlıklı olmasını, yüksek verim vermesini ve üstelik tamamen organik ürün almamızı sağlamaktadır. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR ile üretilen ürünler tamamen orbitolojik olduğu gibi, önceden bitkiye verilen kimyasal ve zehirlerle ürünlerde oluşan kalıntıların yok edilebilmesi de yine FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR uygulaması ile mümkündür. Yani, kanserojen maddeleri, ağır metalleri kısaca ürünlerdeki insan sağlığını bozan tüm kalıntıları da yok eder. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR, uygulanan bitkilerde soğuk ve donlara karşı bitkiyi korur, yani bitkinin soğuğa karşı mukavemetini arttırır. Bitki bünyesindeki canlılık ve yararlı mikroorganizmaların (FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR REVÜLASYON ORBİTÖR) sürekli faaliyeti sonucu ısı ve enerji açığa çıkardığından soğuklara ve donlara karşı dayanıklılık kazandırmaktadır. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR REVÜLASYON ORBİTÖR ile elde edilen ürünler depolama ve saklama avantajı bakımından da çok sağlam ve sağlıklıdır. Çünkü bozulmayı ve çürümeyi hızlandıran kötü mikroorganizmalardır.

Yararlı mikroorganizmalar (FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR REVÜLASYON ORBİTÖR) ile elde edilen organik ürünlerin depolama ömürleri uzundur. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR, bitkide, çiçeklenmeyi, filizlenmeyi artırır, meyve vermeyi, olgunlaşmayı teşvik eder, bitki gelişimini garanti eder. Çok güçlü kök gelişimi sağlar. Dolayısı ile verimi artırıp, kaliteli ve organik ürün almayı sağlar.

Günümüzde çok aşırı olan gübre fiyatları nedeniyle çiftçilerimiz büyük sıkıntılar çekmektedirler. Oysa büyük çoğunluğu gereksiz ve hatta zararlı olan kimyasal ve zehir kullanımı yerine FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR ile yapılan tarım sonucu verim ve kalite artacak, organik ve üst düzey ürün alınacak, topraklar sağlıklı ve canlı kalacak, çiftçimiz sıkıntı çekmeyecek, korkulu rüya görmeyecek, gübre diyerek bir kısım ürünlere vereceği paranın da en az yarısı cebinde kalacaktır. az yarısı cebinde kalacaktır.

FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR REVÜLASYON ORBİTÖR topraktan ve yapraktan kullanılmaktadır. Tek başına bir takım görevi görmekte olup, toprak düzenleyici, toprak ve yaprak gübresi, yapraktan kullanımı ile böceklerin ve mantarların bitkiye arız olmasını ve zararlarını minimuma indiren bir üründür. FN-7 REVÜLASYON ORBİTÖR REVÜLASYON ORBİTÖR, tüm bitkilerde ve meyve ağaçlarında mükemmel olarak kullanılmaktadır.anılmaktadır.

demo

demo

demo

ORBİTOLOJİK TARIM

200

ÜRÜN

150

HASILAT

58

MUTLU ÇİFTÇİ

5

ARAZİ

İnsanlar Ne Diyor?

İletişim

Bize Ulaşın.

Çamlıca Mah. Anadolu Blv. Timko Sok. No:20/B İç Kapı No:8 Yenimahalle
MERKEZ / ANKARA

İsmet Paşa Mah. Ülker Korkut Sokak. No15/A
ŞUBE / ÇANAKKALE

GSM: 0 850 303 4685

info@orbitolojiktarim.com

Bize Yazın

Anında Bize Mesaj Gönderebilirsiniz.